Wat is BMR oftewel basaal metabolisme?

Om te weten wat je kunt met het BMR, is het handig om te weten wat precies de betekenis is. We gaan hier kort in op de betekenis en de letterlijke betekenis van de verschillende woorden zoals basaal, metabolisme en stofwisseling. Later zullen we in een andere blog uitgebreid ingaan op wat precies de stofwisseling/het metabolisme is.

metabolisme


Wat is de betekenis van BMR?

BMR is de Engelse afkorting van Basal Metabolic Rate. In het Nederlands basaal metabolisme.

De betekenis van het metabolisme wordt in de encyclopedie als volgt beschreven: ‘Het geheel van processen en omzettingen van je voedsel in de cellen van je lichaam.’ Een ander woord voor metabolisme is stofwisseling. Bij stofwisseling staat als betekenis: ‘het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen.’ Eigenlijk is het metabolisme of de stofwisseling dus wat er in het lichaam gebeurd als je iets van eten tot je neemt. De verbranding, de vertering van het voedsel, de opname van voedingsstoffen en ga zo maar door.

Het woord basaal betekent ‘van zeer eenvoudig of laag niveau’, of aan de basis liggend.

BMR is dus eigenlijk de energie die je voor de basis nodig hebt voor een goed functioneren van het lichaam en een goede verbranding en opname van het voedsel.


Wat is het basaal metabolisme?

Onder het vorige kopje hebben we vooral gekeken naar de letterlijke betekenis van het woord. Hier gaan we wat dieper in op de betekenis.

Dit is de minimale hoeveelheid energie die noodzakelijk is voor de belangrijkste levensprocessen van het lichaam. Denk bij die levensprocessen aan ademhaling, hartslag en alles wat er in het lichaam gebeurd tijdens rust. Let op: Met rust wordt dan niet slaap bedoeld, dan heb je namelijk nog minder energie nodig. Maar denk bij rust aan op de bank liggen of mediteren. De energie die het lichaam nodig heeft wordt weergegeven in een aantal calorieën.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *